Asociatia Pro DemocratiaComunicat de presa APD Timisoara - 29 iunie 2014Subiect: Raportarea anuala a consilierilor locali si raportul anual al primarului privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Timisoara.

 
Stimata doamna, stimate domn,

Interventia realizata de Clubul Timisoara al Asociatiei Pro Democratia cu privire la raportarea activitatii de catre consilierii municipali Timisoara si mediatizarea acesteia de catre institutiile locale de presa, nu au ramas fara efecte in randul consilierilor locali. Astfel, in luna iunie 2014 o serie de consilieri locali s-au conformat legii si au inregistrat la secretariatul CLT rapoartele lor individuale. Este vorba de doamna Adelina Tirziu si domnii Vasile Ruset, Nistor Pavel Geana si Traian Stoia - a se vedea punctele 39-42 a ordinii de zi a sedintei CLT din data de 26 iunie 2014:
 http://www.primariatm.ro/uploads/files/comunicate_net_2014/Anexa_26_06_2014.pdf 

Consilierii au fost totusi avizati din timp
Interesat fiind de ameliorarea transparentei in activitatea cotidiana a institutiilor administratiei publice locale, Clubul Timisoara al Asociatiei Pro Democratia s-a adresat Prefectului judetului Timis cu rugamintea de a fi informat daca Institutia Prefectului a realizat demersuri pe acest subiect in raport cu administratiile locale.
Din raspunsul primit ( document pdf anexat ) a reiesit ca inca din luna februarie 2014, membrii Consiliului Local Timisoara au fost avizati cu privire la necesitatea depunerii de rapoarte anuale de activitate pentru anul 2013.

Verificand modalitatea in care aceasta adresa din partea Prefectului de Timis a fost adusa la cunostiinta consilierilor, am constatat faptul ca in sedinta ordinara din 25.02.2014 primul punct de pe lista de suplimentare a ordinii de zi a constituit-o:
"Adresa nr. CP2014 - 216/21.02.2014 a Institutiei Prefectului - Judetul Timis referitoare la prevederile art. 51 alin. 4) din Legea nr. 215/2001 cu privire la obligativitatea alesilor locali de a prezenta un raport anual de activitate."
Sursa: procesul verbal al sedintei de CLT din 25.02.2014, paginile 6 si 50.
 http://www.primariatm.ro/uploads/files/procese_verbale_2014/proces_verbal_sed_clt_25_02_2014.pdf 

Ceea ce omite titlul inscris in procesul verbal al sedintei CLT este faptul ca adresa prefectului nu se rezuma doar la consilierii locali, ci face referire si la o obligativitate a sefului executivului, conform articolului 63, alineatul (3), litera a):
"primarul prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;".

Interesati fiind de modul in care aceasta adresa din partea Prefectului a fost tratata in cadrul sedintei, am identificat in textul procesului verbal corespunzator aceasta interventie singulara pe subiect din partea domnului consilier Ciprian Jichici:
"In bunul spirit al legilor romanesti, legea prevede necesitatea depunerii raportului de activitate, nu precizeaza nici un fel de sanctiune in cazul in care acest raport nu este depus." (aceasta a fost unica referire la subiect)

Dezavuam public o astfel de abordare, considerand ca interventia domnului Jichici din postura de presedinte de sedinta a fost de natura sa contribuie, alaturi si de alti factori bine-inteles, la descurajarea alesilor locali de a respecta legea in anul 2014.
Ne opunem acestui punct de vedere legalist si ne afirmam cu tarie convingerea ca, in acest caz, prima responsabilitate a alesilor este fata de cetateni, cei chemati sa evalueze activitatea alesilor locali desfasurata in interesul comunitatii locale.
Asadar, publicarea de catre consilierii municipali a rezultatelor activitatii trecute ar fi fost o dovada a responsabilitatii lor fata de cei care i-au ales sa le reprezinte si promoveze interesele. Nici o lege, cu sau fara sanctiuni, nu poate inlocui sentimentul adevarat de responsabilitate al alesului fata de comunitatea sa.

De asemenea, este contestabila si referirea domnului consilier Jichici la lipsa sanctiunilor. Cel putin in cazul "raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale", raport care trebuie prezentat consiliului local in primul trimestru al fiecarui an, Legea 215/2001, articolul 118 din cadrul capitolului XI "Contraventii si sanctiuni", alineatul (1), litera d), prevede:
"(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:
d) neprezentarea de catre primar sau presedintele consiliului judetean a rapoartelor prevazute de lege, din culpa lor;"

Mai mult, legea este si mai specifica, acelasi articol 118, alineatul (2) prevazand:
"Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect, in calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local".

Consideram ca "raportul anual al primarului privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale" este un document administrativ deosebit de important deoarece se presupune ca in baza acestuia:
"in exercitarea atributiilor referitoare la relatia cu consiliul local, primarul elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local". (Legea 215/2011, art.118, alin.3, lit.c)

Ne adresam asadar Primarului Municipiului si Consiliului Local Timisoara cu solicitarea de a publica, spre informarea cetatenilor Timisoarei, aceste documente si concluziile analizei lor in cadrul plenului CLT.
Mentionam ca noi, APD-Timisoara, am adresat deja in acest sens o solicitare de informatii de interes public domnului Ioan Cojocari, secretar al CLT, inregistrata cu numarul SC2014-014291 in 02 iunie 2014. Termenul legal de raspuns conform legii 544/2001 este de 10 zile dar, dupa cum se vede, a fost deja depasit.

Va multumesc!

Cu stima,
Sociolog Marius Matichescu
Presedinte Club APD Timisoara Anexa 1  - adresa Prefectului de Timis catre CLT