Asociatia Pro DemocratiaComunicat de presa APD Timisoara - 8 august 2014Subiect: Raportul privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului si rapoartele asupra situatiei gestionarii bunurilor municipiului si ale judetului.

 
Stimata doamna, stimate domn,

Clubul Timisoara al Asociatiei Pro Democratia a initiat la inceputul lunii iunie 2014 o verificare a intocmirii si publicarii a doua documente elaborate de catre institutiile administratiei publice locale: (1) cel "privind starea economica, sociala si de mediu" si (2) "asupra situatiei gestionarii bunurilor unitatii administrativ-teritoriale".

In mod generic primul raport intra in categoria documentelor prin care se urmareste realizarea unei radiografii a starii de fapt privitor la economia, mediul social si mediul inconjurator la nivel de comune, orase si municipii. Acest tip de raport trebuie prezentat consiliilor locale la inceputul fiecarui an pentru ca pe baza lui primarul sa elaboreze proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale (Legea 215/2011, art.63, alin.3, lit.c)

La nivelul municipiului Timisoara, unitatea administrativa ce cuprinde aproape jumatate din populatia judetului Timis (~319.300 din ~683.500 locuitori) am documentat faptul ca acest raport nu a fost prezentat pentru anul 2014, asa cum ar fi cerut articolul 63, alineatul (3) litera a) din Legea 215/2001 (actualizata 2013):
"(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a), primarul:
a) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;


Va prezentam alaturat raspunsul Primarului municipiului Timisoara ( anexa 1 ), raspunsul Secretarului CLT ( anexa 2 ), sesizarea APD Timisoara adresata Institutiei Prefectului Timis pe acest subiect ( anexa 3 ) si raspunsul Prefectului ( anexa 4 ).

Din cele doua raspunsuri separate, cel al Primarului municipiului Timisoara (PMT) si cel al Secretarului CLT rezulta ca respectivul raport a fost realizat pentru anul 2014, dar nu a fost prezentat Consiliului Local Timisoara pana la data comunicarii raspunsurilor. Raportul este publicat in acest moment pe pagina PMT, data crearii documentului PDF fiind 30.06.2014:
 http://www.primariatm.ro/ik/index.php?meniuId=2&lg=ro&viewCat=1667§iune=primaria 

In ceea ce priveste al doilea tip de raport, cel asupra situatiei gestionarii bunurilor unitatii administrativ-teritoriale, acesta este obligatoriu atat pentru localitati cat si pentru judet, responsabilitatea intocmirii lui si a prezentarii acestuia in cadrul sedintelor de consilii revenind primarilor si respectiv presedintelui de consiliu judetean, conform articolului nr. 122 din Legea 215/2001 (actualizata 2013):
"Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual de catre primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor."

In consecinta, ne-am adresat Primariei municipiului Timisoara si Consiliului judetean Timis (CJT) cu rugamintea de a ne oferi urmatoarele informatii ( anexa 5 ):
- copie dupa rapoartele anuale referitoare la inventarierea si gestionarea bunurilor apartinand municipiului si judetului, pentru anii 2012 si 2013 si
- data sedintelor de consiliu local Timisoara si de consiliu judetean Timis la care aceste rapoarte au fost prezentate consilierilor.

Raspunsul din partea CJT ( anexa 6 ) a sosit in trei zile lucratoare (cererea a fost depusa joi, iar raspunsul ne-a fost oferit luni, in prima zi a saptamanii ulterioare) cu informatii complete. Cele doua rapoarte solicitate pentru anii 2012 si 2013 sunt publicate pe situl de Internet al institutiei la adresa de mai jos, si au fost prezentate - conform raspunsului primit - in sedintele CJT in data de 26 februarie 2013 - pentru 2012, si 24 februarie 2014 (sau 27 februarie 2014 conform stenogramei sedintei) - pentru 2013:
 http://www.cjtimis.ro/activitate/rapoarte/rapoarte-anuale/raport-privind-situatia-bunuri.html 

Raspunsul PMT ( anexa 7 ) trimite la termenul de 30 de zile in ciuda faptului ca informatiile solicitate prezinta un nivel scazut de complexitate si volum: copii dupa rapoarte care se presupune a fi preexistente cererii noastre si datele la care aceste rapoarte se presupune ca au fost prezentate in sedintele de consiliu local.
Caracterul nejustificat al amanarii apare in contrast cu rapiditatea cu care a fost in masura sa raspunda Consiliul judetean Timis la aceasi solicitare de informatii.

In acest context ne-am adresat Institutiei Prefectului judetului Timis cu solicitarea ( anexa 8 ) de a realiza demersurile care ii stau la indemana in virtutea articolului 118 din Legea 215/2001, capitolului XI "Contraventii si sanctiuni", alineatul (2):
"Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect, in calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local",
si a articolului 118, alineatul (1), litera d):
"(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:
d) neprezentarea de catre primar sau presedintele consiliului judetean a rapoartelor prevazute de lege, din culpa lor;"
.

In data de 7 august 2014 am primit raspunsul PMT ( anexa 9 ) care arata ca pentru anii 2012 si 2013 nu a fost respectata legea (pag. nr.3 a anexei 9, raspunsul Directiei Secretariat General - Serviciul A.L. - Biroul Asistare Consiliul Local):
"Va aducem la cunostinta ca pentru anii 2012 si 2013, Serviciul Administratie Locala nu a primit de la Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse rapoartele referitoare la inventarierea si gestionarea bunurilor apartinand municipiului Timisoara pentru a le prezenta in plenul Consiliului Local."
Raspunsul contine insa respectivele rapoarte de "valorificare a inventarierii bunurilor aflate in evidentele primariei municipiului Timisoara" pentru anii 2012 si 2013, documente pe care vi le oferim integral spre consultare si eventuala utilizare in activitatea dumneavoastra de investigatie jurnalistica. Prezentarea lor in cadrul CLT urmand a fi realizata - conform raspunsului - abia in luna septembrie a acestui an.

Va multumesc!

Cu stima,
Sociolog Marius Matichescu,
Presedinte Club APD Timisoara Anexa 1  - raspunsul Primarului municipiului Timisoara
 Anexa 2  - raspunsul Secretarului CLT
 Anexa 3  - sesizarea APD Timisoara catre Prefect (1)
 Anexa 4  - raspunsul Prefectului la sesizare
 Anexa 5  - solicitari catre PMT si CJT
 Anexa 6  - raspunsul din partea CJT
 Anexa 7  - amanarea din partea PMT
 Anexa 8  - sesizarea APD Timisoara catre Prefect (2)
 Anexa 9  - raspunsul din partea PMT