Asociatia Pro DemocratiaComunicat de presa APD Timisoara - 5 septembrie 2014Subiect: Cadouri si donatii la nivelul conducerilor Primariei Municipiului Timisoara si a Consiliului Judetean Timis.

 
Stimata doamna, stimate domn,

Clubul Timisoara al Asociatiei Pro Democratia, in paralel cu activitatea de monitorizare a raportarii alesilor locali catre comunitate, a initiat si demersurile pentru realizarea unei analize asupra integritatii la nivelul principalelor institutii ale administratiei publice locale din judetului Timis.
Demersurile noastre vizeaza depunerea si continutul declaratiilor de avere si de interese, precum si declararea si inventarierea cadourilor primite de catre alesii locali in exercitarea mandatului lor.

In acest context, ne-am adresat Primariei Municipiului Timisoara (PMT) si Consiliului Judetean Timis (CJT) cu o solicitare de informatii referitoare la cadourile primite de sefii executivelor celor doua institutii (primar, viceprimari, presedinte si vicepresedinti ai CJT) - in perioada iunie 2012 - iulie 2014. Solicitarea a vizat:
"lista cadourilor, bunurilor primite cu titlu gratuit, a donatilor directe si indirecte, a darurilor manuale si a oricaror alte beneficii materiale sau avantaje oferite de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale."

Publicarea donatiilor financiare si a beneficiilor materiale sau de alta natura, este importanta deoarece ea poate revela existenta legaturilor si a intereselor intre demnitarul public si orice persoana fizica sau juridica privata.
Legislatia anticoruptie din Romania, ce reglementeaza declararea cadourilor, vizeaza legaturile si interesele particulare care ar putea afecta integritatea actiunilor viitoare ale institutiei publice sau cele care deconspira lipsa de integritate a actiunilor deja realizate.
Legislatia prevede nu doar obligatia publicarii cadourilor, ci si declararea publica a valorii acestora si a sursei, tocmai pentru ca publicul si institutiile anti-coruptie ale statului sa poata evalua natura si magnitudinea interesului creat de donatorul privat asupra persoanei cu putere de decizie din administratia publica.
De altfel, pentru a limita puterea factorului privat de a cumpara bunavointa demnitarului public prin diverse favoruri materiale, legiuitorul a impus un prag (200 de euro) peste care detinatorul functiei publice, daca vrea sa pastreze cadoul, trebuie sa achite diferenta de valoare - articolul 2, alineatul (3) al legii 251/2004 (Legea privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei).

CJT ne-a raspuns ( anexa 1 ) cum ca toate bunurile primite cu titlu gratuit de catre presedintele si vicepresedintii CJT sunt exceptate de la inventariere, incadrandu-se la prevederile articolului 1, alineatul (2) al legii 251/2004:
"(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):
a) medaliile, decoratiile, insignele, ordinele, esarfele, colanele si altele asemenea, primite in exercitarea demnitatii sau a functiei; b) obiectele de birotica cu o valoare de pana la 50 euro."

PMT ne-a oferit insa un inventar cu darurile primite de primar si viceprimari in exercitarea mandatului, pe perioada mentionata in solicitarea noastra ( anexa 2 ).

Spre deosebire de alte aspecte ale activitatii lor, pe care, in general, alesii locali sunt mai mult decat interesati sa le faca publice (de exemplu: initiative legislative, atragerea de venituri la bugetul local, initierea de proiecte in interesul cetateanului), beneficiile personale atrase datorita detinerii functiei publice sunt lucruri pe care unii dintre ei ar prefera sa le tina ascunse.
Iata cateva metode prin care privatul poate castiga recunostinta decidentului public:
- cadouri in bani, bunuri sau servicii pentru decident sau apropiatii lui,
- imprumut pe termen lung a unor bunuri de valoare: utilizarea unei locuinte sau a unui autoturism,
- achitarea in numele decidentului public a unor datorii: plata ratelor unui credit bancar sau plata ratelor unei achizitii in leasing.

Pornind de la o declaratie publica a primarului municipiului Timisoara din luna octombrie a anului 2013, conform careia noul sau birou a fost reamenajat si cu "sponsorizari consistente" (http://www.pressalert.ro/2013/10/primarul-timisoarei-isi-renoveaza-biroul-pentru-doua-oara-nici-un-de-zile-cum-explica-primarul-luxul-pregatit/), ne-am adresat in data de 27 mai 2014 cu o solicitare de informatii prin care, alaturi de alte detalii, ceream sa ni se comunice si:
- "ce sume de bani au fost alocate din bani publici pentru aceste renovari succesive ale biroului in cauza, in perioada iunie 2012 - mai 2014,
- daca este cazul, ce sume de bani au fost atrase din sectorul privat pentru lucrarile de renovare ale biroului in perioada iunie 2012 - mai 2014, mentionand contributorul (daca nu a fost cazul, va rog specificati acest fapt)."


Avand in vedere ca primul raspuns ( anexa 3 ) nici nu a confirmat existenta sponsorizarilor mentionate de primar, dar nici nu a negat existenta acestora, ne-am adresat institutiei cu o revenire in data de 25 iunie 2014.
Raspunsul la revenire ( anexa 4 ) a pastrat caracterul echivoc al raspunsului initial cu privire la banii proveniti din sectorul privat. Atat Compartimentul Administrativ, cat si Directia Scoli, Spitale, Baze Sportive si Institutii Culturale, ne-au comunicat cum ca:
- "nu detine informatii despre sumele platite de sectorul privat" si respectiv ca:
- "nu detine informatii referitoare la sume atrase din sectorul privat".

Refuzul reprezentantilor Primariei Municipiului Timisoara de a oferi informatii asupra unei stari de fapt, pe care seful executivului a confirmat-o public in mai multe randuri, reprezinta nu doar o incalcare a legii liberului acces la informatiile de interes public - Legea 544/2001, ci intra si in zona legislatiei anticoruptie.
In cazul in care respectivele contributii private la renovarea biroului primarului nu sunt inregistrate in evidenta contabila a institutiei, atunci ele se constituie in bunuri primite cu titlu gratuit, daruri, beneficii materiale si avantaje pe care primarul ar fi trebuit sa le declare in baza urmatoarelor legi:

Legea nr. 251/2004 privind masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei:
"Art. 1. - (1) Persoanele care au calitatea de demnitar public si cele care detin functii de demnitate publica, magistrasii si cei asimilati acestora, persoanele cu functii de conducere si de control, functionarii publici din cadrul autoritatilor si institutiilor publice sau de interes public, precum si celelalte persoane care au obligatia sa-si declare averea, potrivit legii, au obligatia de a declara si prezenta la conducatorul institutiei, in termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.
Art. 3. - La sfarsitul fiecarui an, autoritatile, institutiile publice sau persoanele juridice publica lista cuprinzand bunurile depuse potrivit prezentei legi si destinatia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a."


Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie:
"Art. 4. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) si c) au obligatia sa declare, in termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directa ori indirecta sau daruri manuale primite in legatura cu exercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu exceptia celor care au o valoare simbolica."

Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali:
"Art. 76. - In declaratia privind interesele personale, alesii locali vor specifica:
j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati;"


OUG nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese - anexa 1, declaratia de avere:
"VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii / societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro." (limita modificata ulterior la 500 Euro)

 • Din raspunsul PMT (anexele 3 si 4) rezulta ca eventualele sume atrase din sectorul privat pentru renovarea biroului primarului nu se regasesc in contabilitatea institutiei deoarece, in acel caz, ar fi avut cunostinta de ele si ni le-ar fi comunicat.

 • Din raspunsul PMT (anexa 2) rezulta ca eventualele sume atrase din sectorul privat pentru renovarea biroului primarului nu au fost declarate nici sub forma de cadouri.

 • In urma verificarii declaratiilor de interese ( anexa 5 ) depuse in anii 2012, 2013 si 2014 de catre primar, am constatat ca acestea nu reflecta existenta vreunei contributii private referitoare la renovarea biroului domniei sale.

 • In urma verificarii declaratiilor de avere ( anexa 6  - capitolul VI) depuse de catre primar in anii 2012, 2013 si 2014, am constatat ca nici acestea nu reflecta existenta vreunei contributii private referitoare la renovarea biroului.

  Asadar, nu exista nici o sursa oficiala care sa certifice ca ar fi existat vreo contributie privata la renovarea biroului primarului municipiului Timisoara, fapt contrazis flagrant de recenta declaratie publica a sefului executivului PMT:
  "cei care au donat nu sunt extraterestri, evident ca sunt pamanteni care interactioneaza cu noi" (http://www.pressalert.ro/2014/09/nicolae-robu-refuza-sa-faca-publice-numele-firmelor-care-au-donat-bani-pentru-reamenajarea-biroului-sau-din-primaria-timisoara-nu-sunt-extraterestri-evident-ca-sunt-pamanteni/).

  Ne adresam, in acest context, conducerii primariei cu solicitarea de a clarifica situatia, in interesul protejarii imaginii institutiei: sa certifice public si oficial existenta sau inexistenta unor eventuale donatii din surse private. In cazul in care acestea exista, este necesar ca valoarea si sursa lor sa fie urgent facute publice, deoarece tinerea lor la secret ar alimenta in continuare suspiciunile cu privire la practici lipsite de integritate, fapt care ar afecta increderea cetatenilor in aceasta institutie locala deosbit de importanta pentru comunitate.

  Cu stima,
  Cristian Bratu, coordonator programe integritate publica
  Asociatia Pro Democratia - Clubul Timisoara   Anexa 1  - raspuns cadouri Consiliul Judetean Timis
   Anexa 2  - raspuns cadouri Primaria Municipiului Timisoara
   Anexa 3  - raspuns 1 PMT renovare birou primar
   Anexa 4  - raspuns 2 PMT renovare birou primar
   Anexa 5  - declaratii de interese Robu Nicolae - anii 2014, 2013, 2012
   Anexa 6  - declaratii de avere Robu Nicolae - anii 2014, 2013, 2012


  Sursa declaratiilor de interese si de avere: http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=404
 •