Asociatia Pro DemocratiaComunicat de presa APD Timisoara - 4 septembrie 2014Subiect: Rapoartele de activitate ale institutiilor publice 2012-2013, Timis.

 
Stimata doamna, stimate domn,

Clubul Timisoara al Asociatiei Pro Democratia a realizat monitorizarea activitatii alesilor locali si a institutilor administratiei publice locale la jumatate de mandat, respectiv pentru perioada iulie 2012 - iulie 2014.
In urma acestui demers am analizat pana in acest moment:Analiza noastra continua cu rapoartele anuale ale institutiilor publice ce trebuie intocmite si publicate conform Legii nr. 544/2001, Art. 5:
"(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a."
Astfel, ne-am adresat Primariei Municipiului Timisoara (PMT), Consiliului Judetean Timis (CJT) si Institutiei Prefectului Timis cu solicitarea de a ne oferi copii ale rapoartelor de activitate pe anii 2012 si 2013, cu mentionarea numarului si a datei Monitorului Oficial in care au fost publicate in anii 2013 si respectiv 2014.

In urma raspunsului PMT am constatat intocmirea rapoartelor de activitate pe anii 2012 si 2013, iar in ceea ce priveste publicarea lor in Monitorul Oficial am fost instiintati ca aceasta se va face pentru ambele perioade in anul 2014 ( anexa 1 ).
http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=1&viewCat=556

Si in cazul Consiliului Judetean Timis rapoartele au fost intocmite, iar publicarea in Monitorul Oficial s-a realizat doar pentru anul 2013 ( anexa 2 ).
http://www.cjtimis.ro/activitate/rapoarte/rapoarte-anuale/raport-privind-activitatea-des.html

Institutia Prefectului Judetul Timis ne-a raspuns si ea cum ca rapoartele au fost intocmite si publicate pe site-ul propriu - http://www.prefecturatimis.ro/ - si ne-a oferit urmatorul argument de justificare a nepublicarii lor in MO ( anexa 3 ):
"Datorita resurselor financiare insuficiente, Institutia Prefectului Judetul Timis, fiind ordonator tertiar de credite, nu a putut publica rapoartele de activitate anuale in Monitorul Oficial".
Mentionam ca pentru Institutia Prefectului, ca structura subordonata Ministerului Afacerilor Interne (http://www.mai.gov.ro/index08.htm), ordonatorii de credite ierarhic superiori se gasesc la nivelul Guvernului Romaniei, adica institutia care a stabilit, prin Hotararea de Guvern nr. 82/2014, tarifele pentru publicarea in MO valabile in anul 2014 ( anexa 4 ).
Sursa: http://www.monitoruloficial.ro/docs/125_Tarife2014.pdf
Prin adresa din data de 28 august 2014 ( anexa 5 ), Regia Autonoma Monitorul Oficial ne informeaza ca:
"...valoarea tarifelor nu poate constitui motiv al nepublicarii atat timp cat obligatia publicarii subzista...".

In continuare am realizat un calcul pentru a vedea care sunt costurile efective ale publicarii acestor rapoarte. Pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, ne incadram la tariful de 62 lei / pagina, corespunzatoare categoriei:
"4.5. Acte a caror publicare este prevazuta de lege:
- raportul periodic de activitate al autoritatilor/institutiilor publice;"


Va oferim in cele ce urmeaza un calcul estimativ al costurilor de publicare a rapoartelor de activitate, pentru anul 2012, a PMT, CJT si a Institutiei Prefectului.

Tariful de 62 de lei / pagina se refera la pagina de manuscris trimis spre publicare, intocmit tinand cont de conditiile de redactare ale MO. Costul de 62 lei / pagina este calculat pornind de la tariful de 31 lei / 1.000 de caractere cu spatii, si acceptarea faptului ca o pagina de manuscris contine aproximativ 2.000 de caractere daca este intocmit conform cerintelor MO:
"HG 82/2014 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII. Hotarare nr. 82/2014
[...]
(2) Pagina de manuscris a actelor inaintate spre publicare reprezinta 2.000 de semne, inclusiv spatiile.
(3) Actele inaintate spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII, vor avea un continut lizibil, tehnoredactat la un rand si jumatate, cu corp 12 Times New Roman, fara stersaturi sau adaugari nedactilografiate, care fac de neinteles textul acestora.
(4) Tarifele contin taxa pe valoarea adaugata."


Asadar, calculul cel mai fidel se realizeaza prin inmultirea numarului de mii de caractere cu costul unitar de 31 de lei pe 1.000 caractere cu spatii:

Nota*: valoarea se refera doar la rapoartele directiilor si serviciilor din subordinea primarului municipiului Timisoara, fara cele ale viceprimarilor si ale secretarului CLT. Este clar ca la asemenea dimensiuni, publicarea raportului de activitate se poate realiza doar in varianta sintetica, forma la care nu avem acces deocamdata.

Surse ale documentelor analizate:
 • Institutia Prefectului Timis:
  http://www.prefecturatimis.ro/doc/informare/raport-activitate-institutia-prefectului-judetul-timis-2012.pdf
 • CJT: http://www.cjtimis.ro/upload/RAPORT%202012.pdf
 • PMT: http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=1&viewCat=3473

  In aceste conditii de cost ale publicarii rapoartelor de activitate ale institutiilor publice in Monitorul Oficial, credem ca se justifica urmatoarea intrebare:
  "in ce masura tarifele practicate de catre Regia Autonoma Monitorul Oficial sunt de natura sa descurajeze mediatizarea, prin intermediul acestei publicatii, a activitatii institutiilor publice din Romania?"

  Va multumesc!

  Cu stima,
  Cristian Bratu, coordonator programe integritate publica
  Asociatia Pro Democratia - Clubul Timisoara   Anexa 1  - raspunsul PMT
   Anexa 2  - raspunsul CJT
   Anexa 3  - raspunsul Institutiei Prefectului Timis
   Anexa 4  - H.G. nr. 82/2014
   Anexa 5  - adresa Regiei Autonome Monitorul Oficial
 •